Bombardement de Haandrik
Getuigenverklaring van dhr. Haandrikman 3 mei 2007.

Hans de Boer is als opdrachtgever en Giovanni Tanalepy in dienst bij Van den Herik als aannemer zijnde.


De schuin gedrukte tekst is gesproken door Giovanni Tanalepy. De antwoorden zijn gegeven door de heer Hendrikjan Haandrikman, wonende te De Haandrik 4 in Gramsbergen.

Verklaring

We zijn hier voor het explosievenonderzoek De Haandrik. Ik heb een aantal vragen aan de heer Haandrikman omtrent het explosievenverhaal die zijn hele leven al aan De Haandrik woont en de nodige dingen heeft gezien en meegemaakt.

Kunt u ons iets vertellen van de inval van de Duitsers hier op de Haandrik en van welke kant ze kwamen? Want er schijnen ook explosieven aan de brug gehangen te hebben.


De inval van de Duitsers in 1940:'s morgens was het onrustig en kwamen ze van ginder, van over de grens. Heel wat paardeninvasie kwam er, heel wat paarden en ruiters maar verder ja toen was ik nog jong. De Nederlandse soldaten die waren hier in barakken bij de spoorlijn en die bewaakten hier de brug waar explosieven onder zaten. Die ene brug, die niet op die plek meer, maar is toen in de lucht gevlogen. Dat weet ik niet precies meer.

Ik heb heb begrepen dat ze hier onder de vechtbrug* ook explosieven hebben geplaatst?

En onder de spoorbrug zaten ze ook maar die is bespaard gebleven.

Wordt vervolgd.